Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2014

akord
09:32
4828 fda6 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
09:31
5006 3040 400

weetzieglass:

Wait.

Reposted fromgreggles greggles viaszarakoszula szarakoszula
akord
09:18
9499 6103 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

November 02 2014

akord
12:12
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą
— Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromerrkka errkka viarevalie revalie

September 11 2014

akord
13:33
4467 cc54 400
Reposted fromretaliate retaliate viawarzywowa warzywowa
akord
07:31
1077 12bc 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamikmikmik mikmikmik
akord
07:30
Czasem nie sposób wyrwać czyjeś serce z własnego ciała.
— Żulczyk
Reposted from21gramow 21gramow viamikmikmik mikmikmik
akord
07:30
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam; nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— Ignacy Karpowicz
Reposted frompesy pesy vialikearollingstone likearollingstone
akord
07:25
7495 1b38 400
Reposted fromnlght nlght viablahblahblahblah blahblahblahblah
akord
07:25

September 10 2014

akord
10:41
3452 db00 400
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
akord
10:38

September 09 2014

18:27
1606 0bcb 400
akord
18:26
akord
18:24
4422 caf8 400
Reposted fromlegeeend legeeend viaanorexianervosa anorexianervosa
akord
18:22
akord
05:32
3470 65d3 400
akord
05:20
Zauważyłem, że moja tęsknota za Tobą przybiera różne formy, zależnie od pozycji. Inaczej zupełnie tęsknię, chodząc lub stojąc, inaczej- siedząc, a jeszcze zupełnie inaczej, leżąc na strasznie pustym tapczanie…
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromrol rol viablahblahblahblah blahblahblahblah
akord
05:14
Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...). Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— M. Hłasko
Reposted fromwynne wynne viablahblahblahblah blahblahblahblah
akord
05:14
2397 4f93
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 viakartoNik kartoNik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl