Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2014

akord
20:14
Jeśli chcesz wiedzieć, nigdy nas nie było. Jeśli chcesz wiedzieć, teraz też nas nie ma. To jest minuta ciszy po nas. I jeśli nawet się kochamy, to tylko oddzielnie.
— wojna poslsko - ruska
Reposted fromohwow ohwow viamikmikmik mikmikmik
akord
18:03
Reposted fromshakeme shakeme
akord
15:40
6426 1dbb 400
Reposted fromeazyi eazyi viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
15:39
5409 88c0 400
akord
15:37
0383 66da 400
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
akord
15:36
akord
05:01
akord
05:01
Gdy wrócę z niebytu, niezwłocznie oddzwonię.
— Tadeusz Pióro
Reposted fromnibyniic nibyniic viakartoNik kartoNik
akord
05:00
Jakie to dziwne
tak bolało
nie chciało się żyć

a teraz takie nieważne
niemądre
jak nic
— Jan Twardowski - Nic

September 07 2014

akord
18:28
3502 acea 400
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacheatingonyou cheatingonyou
akord
17:17
maybe some part of you just hates me.  You pick me up and play me.  How do we call this love?
— Me and my broken heart
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viasmutnazupa smutnazupa
akord
16:15
8907 a421 400
Reposted fromdecepcion decepcion vianacpialke nacpialke
akord
08:14
8498 e417 400
Reposted fromvintage-style vintage-style viarevalie revalie

September 06 2014

akord
23:02
- Co robi dorosła dziewczyna, kiedy napotyka przeciwności losu? - Ogląda bajki Disney'a.
Reposted frommarysia marysia viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
akord
22:46
niech tak zostanie
nie jesteś dla niej
miejsce w jej niebie
też nie dla ciebie 
— Rafał Nosal
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasmutnazupa smutnazupa
akord
22:42
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła

[Halina Poświatowska]
22:41
8930 4d64 400
akord
22:41
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Bukowski
Reposted fromsfeter sfeter viablahblahblahblah blahblahblahblah
akord
15:05
7171 9f4e 400
Reposted fromleimakid leimakid viaanorexianervosa anorexianervosa
akord
15:04

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­.

— B.
Reposted fromcarre carre viakartoNik kartoNik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl